Учебная работа

Асноўныя дысцыпліны, выкладанне якіх забяспечваецца выкладчыкамі кафедры беларускай філалогіі

  • Беларуская мова (прафесійная лексіка)

вучэбная праграма

Беларуская мова (прафесійная лексіка): кароткі тэарэтычны курс і практычныя заданні: дапаможнік для студэнтаў хіміка-тэхналагічных і інжынерна-тэхнічных спец. / В.У. Русак. – Мінск : БДТУ, 2017.

 

  • Сучасная беларуская мова

вучэбная праграма

Сучасная беларуская мова [Электронны рэсурс] : дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" (аўтар Русак В. У.)

Сучасная беларуская мова: тэорыя і практыкум : дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 - 47 01 01 «Выдавецкая справа» / В. У. Русак. – Мінск : БДТУ, 2013.

 

  • Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы

вучэбная праграма

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 «Выдавецкая справа» / В. У. Русак. – Мінск : БДТУ, 2020.

 

  • Гісторыя беларускай літаратуры

вучэбная праграма

Гісторыя беларускай літаратуры [Электронны рэсурс] : праграмма, метадычныя указанні і кантрольныя заданні для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (склад. Федарцова Т.М.)

 

  • Гісторыя сусветнай літаратуры

вучэбная праграма

Замежная літаратура. Антычны перыяд : вучэбна-метадычны дапаможнік для студ. спец. "Выдавецкая справа" завочнага факультэта (аўтар Федарцова Т.М.)

Гісторыя сусветнай літаратуры. Класіцызм. Барока. Асветніцтва: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вну па спецыяльнасцi 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" (аўтар Федарцова Т.М.)

Гісторыя сусветнай літаратуры. Сярэднявечча. Адраджэнне: тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасцi 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (аўтар Федарцова Т.М.)

Гісторыя сусветнай літаратуры [Электронны рэсурс] : праграма і кантрольныя заданні для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 "Выдавецкая справа" завочнай формы навучання (склад. Федарцова Т.М.)

 

  • Службовы этыкет і справаводства (факультатыў)

вучэбная праграма

 

  • Сучасная руская мова

вучэбная програма

Современный русский язык : тексты лекций для  студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / О. Н. Гусева. – Минск : БГТУ, 2015.

 

  • Практычная і функцыянальная стылістыка рускай мовы

вучэбная праграма

Практическая и функциональная стилистика русского языка: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" (автор Гусева О. Н.)

Практическая и функциональная стилистика русского языка [Электронный ресурс]: программа и контрольные задания для студентов 2, 3 курсов специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" заочной формы обучения (сост. Гусева О.Н.)

 

  • Руская мова як замежная

вучэбная праграма

праграма падрыхтоўчых курсаў (222 гадзіны)

праграма падрыхтоўчых курсаў (444 гадзіны)

праграма падрыхтоўчых курсаў (644 гадзіны)

праграма падрыхтоўчага аддзялення (840 гадзін)

праграма "Руская мова як замежная" для студэнтаў 1-3 курсаў БДТУ

Русский язык. Письмо. Аудирование. Чтение: учебно-методическое пособие для иностранных студентов подготовительного отделения высших учебных заведений, обучающихся по химико-технологическим специальностям (авторы Миксюк Р.В., Козлякова Т.А., Жуковская Т.В.)

Знакомьтесь: Беларусь. Учебно-методическое пособие (авторы Козловская Г.В., Козлякова Т.А.)

 

ЭВМК

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Сучасная беларуская мова

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы

Современный русский язык 

Практическая и функциональная стилистика русского языка

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыя сусветнай літаратуры

Службовы этыкет і справаводства

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter