Состав кафедры

Загадчык кафедры

Русак Вольга Уладзіміраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

   У 2003 г. скончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка (факультэт беларускай філалогіі і культуры), атрымала дыплом з адзнакай па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура, польская мова”. 

У 2008 г. скончыла аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ імя Максіма Танка. 

У 2009 г. у Інстытуце мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пад кіраўніцтвам кандыдата філалагічных навук, прафесара Н. В. Гаўрош абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Экспрэсіўны сінтаксіс празаічных твораў Янкі Сіпакова”.

На кафедры беларускай філалогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта працуе з 2008 г.

 rusak@belstu.by

 


Выкладчыкі

Федарцова Тамара Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі. 

Закончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 1974 г. Працавала карэспандэнтам Мінскай абласной газеты “Мінская праўда”.

Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1979 г. 

 

fedartsova@belstu.by

______________________________________________________________________________________

Кірдун Ала Анатольеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі. 

У 1998 г. скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і атрымала спецыяльнасць “руская мова і літаратура”.

У 2010 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю “Словаўтваральныя гнёзды тэмпаральнай лексікі ў беларускай мове ў аспекце фармальна-семантычнай сістэмнасці слоўнікавага складу” па спецыяльнасці 10.02.01 – “беларускаямова”.

З 1998 г. па 2012 г. працавала ў якасці малодшага навуковага супрацоўніка, затым навукова гасупрацоўніка аддзела беларуска-рускіх моўных сувязей Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (з 2007 г. – ДНУ “Інстытут мовы і літаратуры імя  Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі”).

З 2012 г. па 2018 г. працавала загадчыкам навуковай лабараторыі, затым загадчыкам навуковага аддзела ДУ “Навукова-практычны цэнтр Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь”.

Аўтар больш за 70 навуковых прац, прысвечаных розным праблемным аспектам беларускай і рускай моў, а таксама выкарыстання лінгвістычных ведаў упрыкладных мэтах.

На кафедры беларускай філалогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта працуе з 2018 г.

 allakirdun@mail.ru

 Казлякова Тамара Аляксандраўна – выкладчык кафедры беларускай філалогіі.
Скончыла ў 1978 годзе Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Працавала выкладчыкам у БДУ, у  Вышэйшым ваенна-палітычным вучылішчы. Працуе ў БДТУ з 1984 года. Выкладае рускую мову як замежную. Навуковыя інтарэсы: методыка выкладання рускай мовы як замежнай у тэхнічных ВНУ. Мае вучэбна-метадычныя дапаможнікі для замежных навучэнцау і публікацыі у розных выданнях.

kazliakova@belstu.by

 


 

    Казлоўская Галіна Віктараўна - выкладчык кафедры беларускай філалогіі.

У 1982 г. скончыла Расійскі ўніверсітэт дружбы народаў. На кафедры беларускай філалогіі БДТУ працуе з 1982 г. З 2008 па 2018 гг. у рамках праграмы "3+3" (па лініі Міністэрства адукацыі) працавала ў КНР у горадзе Хух-Хота.

 

 

 


 

Швед Генадзь Філарэтавіч – старшы выкладчык кафедры беларускай філалогіі. 

Скончыў філалагічны факультэт БДУ (1991). 
Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе № 179 г. Мінска (1991 – 1994). 
З 1 снежня 1994 г. працуе ў БДТУ на кафедры беларускай мовы. 
Выкладае курс “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”. 
Мае навукова-метадычныя публікацыі ў выданні “Труды БГТУ”. 

shved@belstu.by

 


Гусева Вольга Мікалаеўна – старшы выкладчык кафедры беларускай філалогіі.

У 1997 г. скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
На кафедры беларускай мовы БДТУ працуе з 1997 г. 
Выкладае наступныя дысцыпліны: “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”,  “Практычная і функцыянальная стылістыка рускай мовы”, “Сучасная руская мова”, “Руская мова як замежная”. 

Аўтар больш за 25 навуковых артыкулаў.

guseva@belstu.by

 


Шыпко І. А.— лабарант

 

 

 

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter