УДЗЕЛ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ Ў АРГАНІЗАЦЫІ АХОВЫ ПРАЦЫ І САЦЫЯЛЬНАГА СТРАХАВАННЯ Ў ПЕРЫЯД НЭПА
Научная публикация
УДЗЕЛ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ Ў АРГАНІЗАЦЫІ АХОВЫ ПРАЦЫ І САЦЫЯЛЬНАГА СТРАХАВАННЯ Ў ПЕРЫЯД НЭПА
Автор(ы): А. А. Дубовік
УДК: 9:331.105(476)+331.45+368.4
Год издания: 2015
Дата загрузки: 04.02.2016
Загрузил(а): Левитская А. А.

Описание:
У перыяд новай эканамічнай палітыкі ў 1920-я гг. былі закладзены асновы савецкай сістэмы
арганізацыі аховы працы і сацыяльнага страхавання, у якой значная роля адводзілася прафсаю-
зам. Яны накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у органы Наркамата працы, заслухоўвалі іх справазда-
чы, выбіралі на пленумах інспектараў працы і страхавыя органы, праводзілі абследаванні ўмоў
працы на прадпрыемствах. Пытанні аховы працы знаходзілі адлюстраванне ў калектыўных дага-
ворах, якія прафсаюзы заключалі з гаспадарчымі органамі. У 1927 г. быў створаны Інстытут ахо-
вы працы пры НКПБ. Важным накірункам работы прафсаюзаў, цесна звязаным з аховай працы,
выступала сацыяльнае страхаванне. Колькасць застрахаваных у БССР рабочых і служачых вы-
расла з 28,6 тыс. у 1922 г. да 263,7 тыс. у 1929 г. За кошт сродкаў сацыяльнага страхавання рабо-
чыя і служачыя забяспечваліся дапамогай па часовай і пастаяннай страце працаздольнасці, па
беспрацоўі і г. д., карысталіся бясплатным медыцынскім абслугоўваннем. Прафсаюзы надавалі
ўвагу арганізацыі санаторна-курортнага лячэння працоўных, пашырэнню сеткі дамоў адпачын-
ку. Дзейнасць дзяржаўных органаў і прафсаюзаў па ахове працы і развіцці сацыяльнага страха-
вання, нягледзячы на меўшыя месца цяжкасці, садзейнічала сацыяльнай абароне і паляпшэнню
ўмоў жыцця працоўных.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.Историяфилософияфилология

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter