САВЕТЫ РАБОЧЫХ, САЛДАЦКІХ І СЯЛЯНСКІХ ДЭПУТАТАЎ БЕЛАРУСІ (САКАВІК 1917 – САКАВІК 1918 ГГ.) У АСВЯТЛЕННІ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ
Научная публикация
САВЕТЫ РАБОЧЫХ, САЛДАЦКІХ І СЯЛЯНСКІХ ДЭПУТАТАЎ БЕЛАРУСІ  (САКАВІК 1917 – САКАВІК 1918 ГГ.) У АСВЯТЛЕННІ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ
Автор(ы): М. Я. Сяменчык
УДК: УДК 930.1(476)«1917/1918»
Год издания: 2014
Дата загрузки: 22.10.2014
Загрузил(а): Цылина И. А.

Описание:
Артыкул асвятляе айчынную гістарыяграфію Саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпу- татаў Беларусі ў перыяд Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый (сакавік 1917 – сакавік 1918 гг.). Вызначана гістарыяграфічная перыядызацыя, ахарактарызаваны асаблівасці кожнага з яе этапаў. Названы творы айчынных аўтараў, якія ўнеслі найбольшы ўклад ва ўкараненне канцэпцыі аб ролі Саветаў як органаў дыктатуры пралетарыяту і сялянства ў рэвалюцыйных працэсах 1917– 1918 гг. Паказаны сучасны стан і тэндэнцыі вывучэння пытання аб дзейнасці Саветаў Беларусі.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.История