ПРАБЛЕМА АЎТАРА Ў БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ
Научная публикация
ПРАБЛЕМА АЎТАРА Ў БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ
Автор(ы): Я. А. Гарадніцкі
УДК: УДК 82.09-1+82.0
Год издания: 2014
Дата загрузки: 04.12.2014
Загрузил(а): Цылина И. А.

Описание:
Праблема аўтара з’яўляецца адной з самых актуальных і шырока дыскутуемых у сучаснай літаратуразнаўчай навуцы. У дадзеным артыкуле яна разглядаецца ў тэарэтычным і гістарычным аспектах. Для беларускага літаратуразнаўства важнасць вырашэння гэтай праблемы абумоўлена спецыфікай гістарычнага развіцця нацыянальнай літаратуры, яе цеснай сувяззю з фальклорам. Аўтарскае самаўсведамленне фарміравалася ў беларускай літаратуры новага часу паступова, ва ўзаемадзеянні з традыцыйнымі формамі калектыўна-масавай мастацкай свядомасці. Як важнейшая антытэза калектыўна-масаваму тыпу мастацкага выражэння ў беларускай літаратуры на пачатку ХХ ст. і ў пазнейшы час узнікае даволі вялікая колькасць твораў з пэўнымі прыкметамі аўтабіяграфізму. Ступень аўтабіяграфічнасці твора па-свойму вызначаецца аўтарам і чытачом. У наш час, калі ўзрастае роля чытача як інтэрпрэтатара мастацкага свету літаратурнага твора, аналіз успрымання менавіта чытачом аўтабіяграфізму ў творы мае істотнае значэнне. У артыкуле таксама разглядаюцца аўтарскія жанры як адзін са спосабаў выяўлення аўтарскага светабачання.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.филология

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter