МАСКОЎСКІЯ ЭМІГРАНТЫ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XV СТ. ПА МАТЭРЫЯЛАХ МЕТРЫКІ
Научная публикация
 МАСКОЎСКІЯ ЭМІГРАНТЫ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ   У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XV СТ. ПА МАТЭРЫЯЛАХ МЕТРЫКІ
Автор(ы): А. У. Казакоў
УДК: 94(476)«14»
Год издания: 2013
Дата загрузки: 24.06.2014
Загрузил(а): Левитская А. А.

Описание:
Прадстаўлены артыкул мае на мэце прадэманстраваць патэнцыял такой крыніцы, як Метры- ка Вялікага Княства Літоўскага, у вывучэнні праблемы эміграцыі з Маскоўскай дзяржавы і ін- шых рэгіёнаў «нелітоўскай» Русі ў Вялікае Княства Літоўскае ў другой палове XV ст. Аўтар ад- значае, што выпадкі пераходу маскоўскай арыстакратыі на службу да вялікіх літоўскіх князёў добра вядомыя з наратыўных крыніц, даўно ўведзеных у навуковы ўжытак. Аднак уважлівае вы- вучэнне матэрыялаў Метрыкі дазваляе сцвярджаць, што ў другой палове XV ст. у Вялікае Кня- ства Літоўскае перасяляліся і нязнатныя служылыя людзі. Прычым яны рабілі гэта самастойна, а не ў якасці слуг князёў-эмігрантаў. Цяжкасць вывучэння праблемы заключаецца ў тым, што звесткі пра маскоўскіх выхадцаў не сістэматызаваныя і сустракаюцца спарадычна ў Метрыцы, матэрыялы якой за другую палову XV ст. нешматлікія і часта даволі сціслыя.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.Историяфилософияфилология

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter