“КАТКА” ПАЎЛА КАГОЎТА ЯК РАМАН ПРАЖСКАГА ЧОРНАГА ГУМАРУ
Научная публикация
“КАТКА” ПАЎЛА КАГОЎТА ЯК РАМАН ПРАЖСКАГА ЧОРНАГА ГУМАРУ
Автор(ы): А. У. Вострыкава
УДК: 82-17:821.161.3
Год издания: 2015
Дата загрузки: 04.02.2016
Загрузил(а): Левитская А. А.

Описание:
У артыкуле аўтар аналізуе раман чэшскага пісьменніка другой паловы ХХ стагоддзя Паўла Ка-
гоўта “Катка” як раман пражскага чорнага гумару. Вылучаюцца асноўныя элементы паэтыкі. Раз-
глядаецца сістэма вобразаў твора. Абазначаюцца галоўныя тэмы і праблемы, закранутыя празаікам.
У “Катцы” прасочваюцца рысы постмадэрнісцкай паэтыкі і эстэтыкі. Багатае выкарыстанне
аўтарам розных цытат утварае своеасаблівае інтэртэкстуальнае поле рамана. Галоўная раманная
гіпербала – інтэрпрэтацыя катніцтва як сур’ёзнай спецыялізаванай навукі, псеўдамаральныя
аргументы гэтага – стварае нейкую правакацыйную фікцыю, у якой існуе чытач. На ўсім ляжыць
адбітак іранічнага модусу аповеду, іранічнага ўспрыняцця і пастаноўкі з ног на галаву ўсяго, што
тычыцца гісторыі, гуманнасці, кахання, сям’і, радзімы, чалавецтва, сістэмы каштоўнасцей. Вельмі
своеасаблівымі з’яўляюцца вобразы. Можна казаць пра вобразы-схемы, вобразы-тыпы, дэпсіхала-
гізаваныя, дэгуманізаваныя, банальныя. Некаторыя з іх падаюцца як людзі-монстры. Акцэнтуюцца
тэмы смерці і сэксу. Менавіта на іх аснове і будуюцца інтэлектуальная і парадыйная лініі “Каткі”.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.Историяфилософияфилология

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter