ДЗЯРЖАЎНАЯ МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА І СТАНАЎЛЕННЕ САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў 1920–1930-Я ГАДЫ Ў БССР
Научная публикация
ДЗЯРЖАЎНАЯ МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА І СТАНАЎЛЕННЕ   САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў 1920–1930-Я ГАДЫ Ў БССР
Автор(ы): І. У. Каляда
УДК: УДК 821.161.3«1920/1930»
Год издания: 2014
Дата загрузки: 27.10.2014
Загрузил(а): Цылина И. А.

Описание:
Артыкул прысвечаны такой старонцы нашай гісторыі, як рэпрэсіі на Беларусі ў 1930-я гады. Засяроджваецца ўвага на вытоках гэтай трагедыі, а менавіта на барацьбе з «нацыянал-дэмакра- тызмам», у прыналежнасці да якога абвінавачвалі перш за ўсё беларускую інтэлігенцыю. Выні- кам гэтай кампаніі сталі вялікія страты, якія панесла наша адукацыя, навука, мастацтва, увогуле культура. Аўтар спрабуе зразумець, чаму такі ўдар быў нанесены перш за ўсё па інтэлігенцыі, чым гэта абгрунтоўвалася афіцыйна.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.история

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter