ДЗЕЙНАСЦЬ ІНТЭЛЕКТУАЛАЎ-КРАЯЗНАЎЦАЎ ВА ЎМОВАХ КАМПАНІІ ПА БАРАЦЬБЕ З «НАЦЫЯНАЛ-ДЭМАКРАТЫЗМАМ» У БССР У 1930 Г.
Научная публикация
ДЗЕЙНАСЦЬ ІНТЭЛЕКТУАЛАЎ-КРАЯЗНАЎЦАЎ ВА ЎМОВАХ КАМПАНІІ ПА БАРАЦЬБЕ З «НАЦЫЯНАЛ-ДЭМАКРАТЫЗМАМ» У БССР У 1930 Г.
Автор(ы): А. У. Дзянісаў
УДК: :9(476):32(476) «1930»:908
Год издания: 2015
Дата загрузки: 04.02.2016
Загрузил(а): Левитская А. А.

Описание:
У артыкуле разглядаецца праблема ўзаемаадносінаў інтэлектуалаў і ўлады ў БССР у пачатку
1930-х гг. Гэты перыяд вызначаецца кардынальнымі зменамі ў розных сферах грамадска-палі-
тычнага і культурнага жыцця беларускага грамадства. У першую чаргу тут можна адзначыць уз-
мацненне ідэалагічнага ўціску, падпарадкаванне навуковай дзейнасці задачам сацыялістычнага
будаўніцтва, кампаніі па выкрыцці і крытыцы разнастайных ухілаў і памылак у дзейнасці інтэ-
лектуалаў і навукоўцаў. Краязнаўчы рух БССР, які амаль цалкам складаўся з прадстаўнікоў ай-
чыннай інтэлегенцыі, быў трансфармаваны савецкімі ўладамі аднам з першых. У гэтых склада-
ных умовах вядучыя інтэлектуалы-краязнаўцы імкнуліся захаваць вынікі саёй працы, адстаяць
свае погляды на ажыццяўленне навукова-даследчай дзейнасці і вызначыць напрамкі даследаван-
няў, якія б дазволілі захаваць пэўны баланс паміж ідэалогіяй і навукай.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.Историяфилософияфилология

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter