БЕЛАРУСКАМОЎНАЯ ВІЛЕНСКАЯ ПЕРЫЁДЫКА ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ ЎКРАІНСКАЙ ДЫЯСПАРЫ (1918–1939)
Научная публикация
БЕЛАРУСКАМОЎНАЯ ВІЛЕНСКАЯ ПЕРЫЁДЫКА ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ ЎКРАІНСКАЙ ДЫЯСПАРЫ (1918–1939)
Автор(ы): В. У. Коваль
УДК: 070:930.1(477)«1918/1939»
Год издания: 2015
Дата загрузки: 04.02.2016
Загрузил(а): Левитская А. А.

Описание:
Дадзены артыкул ілюструе выдавецкую дзейнасць беларусаў Вільна ў міжваенны перыяд.
Беларускамоўныя газеты і часопісы з’яўлюцца яскравай гістарычнай крыніцай у галіне палітыч-
ных, сацыяльных, эканамічных, нацыянальных, адукацыйных і культурных сувязей паміж бела-
рускімі і ўкраінскімі эмігрантамі. У артыкуле засяроджваецца ўвага на гісторыі беларускамоў-
най прэсы, беларускай і ўкраінскай эміграцыі.
Кансалідаваная ўкраінская дыяспара адыграла асаблівую ролю ў развіцці беларусаў замеж-
жа. Сродкі масавай інфармацыі ў Вільна стваралі пазітыўны вобраз украінскіх эмігрнатаў. Бела-
руская прэса надавала спецыяльную ўвагу ўкраінцам, асабліва іх палітычнай і грамадскай ак-
тыўнасці.
Матэрыял можа быць запатрабаваны не толькі беларускімі гісторыкамі, але і спецыялістамі
Украіны. Тэма ўзаемасувязей беларускіх і ўкраінскіх эмігрантаў у міжваенны перыяд з’яўляецца
вельмі актуальнай для прынцыповых палітычных рашэнняў у сучаснай геапалітычнай сітуацыі.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.Историяфилософияфилология

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter