АНАЛІЗ ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА ІНФАРМАТЫКІ І РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКІ І БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ТЭХНАЛАГІЧНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА / THE EDUCATION QUALITY ANALYSIS OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF INFORMATICS AND RADIOELECTRONICS AND BELARUSIAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Научная публикация
АНАЛІЗ ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА ІНФАРМАТЫКІ І РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКІ І БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ТЭХНАЛАГІЧНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА / THE EDUCATION QUALITY ANALYSIS OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF INFORMATICS AND RADIOELECTRONICS AND BELARUSIAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Автор(ы): Т. П. Вадап’янава, А. А. Лось / T. P. Vodop’yanova, A. A. Los’
УДК: 378:37.012.3:37.062
Год издания: 2015
Дата загрузки: 22.02.2016
Загрузил(а): Левитская А. А.

Описание:
У ходзе даследавання было праведзена апытанне студэнтаў БДУІР і БДТУ з мэтай вызначэння,
ці лічаць яны, што ўніверсітэт мае перавагі ці недахопы ў параўнанні з УВА краіны. Таксама было
зададзена пытанне, ці задаволены студэнты якасцю адукацыі ва ўніверсітэце. Больш за 60%
апытаных студэнтаў БДУІР задаволены якасцю адукацыі ў гэтай УВА. Сярод пераваг яны назы-
ваюць у першую чаргу ўведзеную ў БДУІР сістэму паступлення, развітую інфраструктуру, супрацоў-
ніцтва з вядучымі ІТ-кампаніямі Беларусі, добрае харчаванне, прэстыжнасць навучання, самастой-
насць навучання. Больш за 83,2% апытаных студэнтаў БДТУ задаволены якасцю адукацыі ва УВА.
У БДУІР і БДТУ створана школа падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў, здольная
канкураваць са школамі лепшых сусветных універсітэтаў.

During the study the survey of BSUIR and BSTU students was conducted in order to find out their
point of view concerning plus sides and drawbacks of their universities versus other ones in our country.
Simultaneously the matter of student satisfaction with the education quality level at their university
was clarified. More than 60% of the BSUIR students surveyed are pleased with the quality of education
there. Among the advantages they primarily highlighted admission system introduced in BSUIR, developed
infrastructure, cooperation with leading IT companies in Belarus, good food, prestigious learning,
self-study. More than 83.2% of the BSTU students surveyed are pleased with the quality of education.
In BSUIR and BSTU there is created a school for training highly qualified specialists being able to
compete with the world's best universities schools.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.Учебно-методическая работа

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter